רישום לרשימת תפוצה CIS-HANGASHA-L

הוספנו רשימת תפוצה חדשה בנושאי נגישות.

רשימת התפוצה מיועדת לשלוח הודעות על הדרכות או עדכונים בנוגע לנגישות.

רישום לרשימת תפוצה

רשימת התפוצה מיועדת לשלוח הודעות על הדרכות או עדכונים בנוגע לנגישות