חוק הנגישות

אתר זה מרכז תכנים הנוגעים להנגשת אתרים בטכניון, בכפוף לחוק הנגשת אתרים שנכנס לתוקפו ב-25 באוקטובר 2013. הנגשת אתרים נועדה לאפשר גישה מלאה לתכני האתר לאנשים עם מוגבלויות שונות ובהן מוגבלות ראיה, מוגבלות שמיעה, מוגבלות קוגניטיבית ומוגבלות מוטורית.

על פי החוק ישנם שני מועדים קובעים להנגשת אתרים:

  1. החל מ-25 באוקטובר 2015 – כל אתר חדש או כל מרכיב חדש באתר קיים חייב להיות נגיש.
  2. החל מ-31 באוקטובר 2018 – כל האתרים, כולל אתרים ישנים, חייבים להיות נגישים.

קנס גבוה לאתרים לא נגישים

החוק קובע קנס של 50,000 ש"ח (צמוד למדד מאוקטובר 2013) לאתר שאינו מונגש, ללא חובת הוכחה של נזק.

ראשי היחידות  הם האחראים להנגשת האתרים השייכים ליחידתם. אגף המחשוב ייתן הדרכה וסיוע ככל שיידרש לביצוע מוצלח של תהליך ההנגשה. דפים ואתרים שלא יונגשו עד לתאריך שצויין בחוק יורדו מאתר הטכניון.

פתרונות למשתמשי הטכניון

אתרים מיושנים שנבנו ב-HTML פשוט או בפלטפורמות אחרות יצריכו מטבע הדברים עבודה רבה ומקצועית כדי להנגישם. כפתרון מידי ופשוט לאתרים שאינם דינמיים (מבוססי מסד נתונים), אנו מציעים להעתיק את האתר למערכת וורדפרס מרובת משתמשים של אגף המחשוב. תהליך הבנייה והעתקת החומר אינו מסובך ואתר פשוט ניתן לבנות מחדש בתוך שעות ספורות.

בעלי אתרים מורכבים יותר יוכלו לבנות אותם מחדש בעזרת קבלן חיצוני מקרב קבלני בית טכניוניים שנבחרו במכרז.

ניתן להפנות שאלות ולקבל ייעוץ במדור לבניית אתרים: wp@technion.ac.il

הנגשת אתרים – מחויבות חברתית ותבונה עסקית

אוכלוסיית האנשים עם המוגבלויות שונות בישראל, שנמנעת ממנה גישה לתכני אתרים שאינם מונגשים, מונה יותר ממליון ושש מאות אלף נפש (1,600,000). אין שום הצדקה מוסרית להדיר ציבור כה גדול ממרחב ציבורי כה חשוב כמו האינטרנט.

מעבר לזאת, אוכלוסייה כה גדולה מייצגת כוח כלכלי משמעותי כך שהתאמת האתרים לצרכיה משמשת גם כגורם צמיחה לארגון.

יצוין כי לפני כשש שנים החל בטכניון, מסיבות דומות, מהלך דומה להתאמת אתרי האינטרנט למכשירים ניידים.