חוק הנגישות

אתר זה מרכז תכנים הנוגעים להנגשת אתרים בטכניון, בכפוף לחוק הנגשת אתרים שנכנס לתוקפו ב-25 באוקטובר 2013. הנגשת אתרים נועדה לאפשר גישה מלאה לתכני האתר לאנשים עם מוגבלויות שונות ובהן מוגבלות ראיה, מוגבלות שמיעה, מוגבלות קוגניטיבית ומוגבלות מוטורית.

קנס גבוה לאתרים לא נגישים

החוק קובע קנס של 60,000 ש”ח לאתר שאינו מונגש, ללא חובת הוכחה של נזק.

ראשי היחידות  הם האחראים להנגשת האתרים השייכים ליחידתם. אגף המחשוב ייתן הדרכה וסיוע ככל שיידרש לביצוע מוצלח של תהליך ההנגשה.

לאחרונה קיבלו אתרים שונים בטכניון התראות על פערי הנגשה מהממונה על הנושא במשרד העבודה הרווחה. האתרים חוייבו לתקן את הפערים בתוך פרק זמן קצוב, כולל אזהרה למתן קנסות בביקורת הבאה.

פערי ההנגשה הנפוצים באתרי הטכניון

בבדיקות אתרים שונים של הטכניון מסתמנות השגיאות שקובצו בפוסט המצורף כנפוצות ביותר. שימו לב: אלו שגיאות שבאחריותם של עורכי התוכן של האתרים ומרביתן פשוטות לתיקון. שגיאה קריטית וחשובה לתיקון מיידי היא הוספה של הסדרי נגישות פיזית בהצהרות הנגישות של אתרים המשוייכים לבניינים בקמפוס בהם יש קבלת קהל, כגון פקולטות, משרדים וכו’.

ניתן להפנות שאלות ולקבל ייעוץ במדור לבניית אתרים: wp@technion.ac.il

פטורים

הטכניון מחויב להנגשת כל התכנים השונים המוצגים במסגרת אתרי האינטרנט השונים, במקרים מיוחדים ניתנו פטורים מהנגשה על ידי יועץ נגישות חיצוני.

אלה הפטורים מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בשל מגבלויות טכנולוגיות:

  • פטור למערכת bookme מערכת להזמנת חדרים ושירותים
  • פטור למערכות מידע גיאוגרפיות (מפות אינטרקטיביות)