הקלות לאתרי אקדמיה

התקנות בתוקף מתאריך 1.11.2018

פטורים והקלות

 • מערכות ארגוניות (אינטרא-נט, רק עבור עובדים) – פטור מתשתית ומתוכן.
 • מערכות סגורות (בהזדהות) המשרתות קהל יעד מתחת ל-500 משתמשים – פטור מתוכן (אך התשתית צריכה להיות נגישה).
 • אתרי סגל מחקר או מעבדות (שאינם לצורכי הוראה):
  • אם הוקמו לפני ה- 14.11.2016 – התשתית איננה נדרשת להיות נגישה ואילו התכנים יהיו נגישים רק לפי בקשת תלמיד עם מוגבלות.
  • אם הוקמו לאחר 14.11.2016 – התשתית נדרשת להיות נגישה ואילו התכנים בכל מקרה יהיו נגישים רק לפי בקשת תלמיד עם מוגבלות.
 • מסמכים (קבצי Word, PDF וכו’) שהוכנו והועלו לאתר האינטרנט או היישום החל מיום 26 באוקטובר 2017 חייבים להיות נגישים.
 • טפסים בשירותי אינטרנט שנועדו למילוי במחשב (בתבנית Word לדוגמא) נדרשים להיות נגישים, גם אם הוכנו לפני זמן רב.
 • פטור מהנגשת מסמכים מצולמים או סרוקים שאין את הקובץ הדיגיטלי שלהם
 • פטור מהנגשה של תכני אודיו או וידאו לצרכים אקדמיים
 • פטור מוגבלות טכנולוגית (ל-3 שנים) ניתן רק באישור מורשה נגישות, אישור רמ”ח פיתוח תוכנה באגף וחוו”ד מקצועית
 • הנגשה לפי דרישה לתוכן תתבצע בפרק זמן של כ-60 יום (כרגע מתבצעת עבודה מרכזית בטכניון בכדי להסמיך גוף שיטפל בזה בצורה מרכזית)
תרשים זרימה להנגשת אתרים בטכניון
תרשים זרימה להנגשת אתרים בטכניון