הנחיות ומדריכים

עמוד זה ירכז קישורים לחומרים רלוונטיים בנושא הנגשת אתרים ובהם הוראות החוק, מדריכים, טיפים וכלים לבדיקת תכנים. התוכן בעמוד זה יעודכן מעת לעת ומומלץ להתעדכן בשינויים.

לקבלת תמונה מקיפה של הנושא כולו מומלץ להתחיל במדריך להנגשת אתרים באתר נגישות ישראל.

מדריכים

כלים אוטומטיים לבדיקת הנגשה

אתרים המתמחים בנושא