החרגת אתרים של חברי סגל ומעבדות

בהתאם לסיכום על החרגת אתרים אישיים של חברי סגל ומעבדות ניתן פטור חלקי מהנגשה לתכנים באתר, כל עוד הוא בנוי על פלטפורמה נגישה דוגמת וורדפרס.

שימו לב: כל בעל אתר שהוחרג מחויב להנגיש את האתר בתוך 60 יום מקבלת דרישה לכך בידי גולש\ת באתר.

תחולת תקנות נגישות השירות

זו לשון החוק מתוך תקנות הנגישות:

6. (3) תקנה 35 תחול למעט לעניין מסמכים מצולמים או סרוקים שאין למוסד קובץ דיגיטלי שלהם, ולמעט מדיה תלוית זמן, כגון אודיו או וידאו; לפי בקשת תלמיד יחולו על מסמכים ומדיה תלויות זמן כאמור, הוראות תקנה 29(ג) ו-(ד) או לפי הוראת ת”י 5568 קווים מנחים לנגישות תכנית באינטרנט, ולעניין מדיה תלוית זמן – לרבות כתוביות ותיאור קולי; ואולם אתרים של סגל מחקר או מעבדות שאינם מיועדים לצרכי הוראה, לימודים או קורסים שיוקמו יום לאחר התחילה יהיו על גבי פלטפורמה נגישה לפי הת”י האמור; תכנים שמועלים באתרים כאמור, לרבות באתרים שהוקמו לפני יום התחילה יונגשו לפי בקשת תלמיד.